Už několikáté líčení našich zážitků z předešlých vyhlídkových instalací jednomu ze spoluautorů této živé idey Vyhlídek (mimo jiné), Radkovi, dalo vzniku ke spontánní výzvě uskutečnit další Vyhlídky na Křivoklátsku.

Lokace: 2VHJ+3P Křivoklát, Česko


Od slov k činu neuběhlo mnoho dní. V podzimním prosluněném křivoklátském ránu jsme setkali vzájemně své nálady a přivítali se s dalšími “hosty”, rozespalým Radkovým synem Vaškem a jeho kamarádem Lukášem. Oba chlapi jako hory. Dvougenerační výprava čtyř mužů v doprovodu fotografující ženy pochodovala vstříc zdejším lesům s jasným záměrem společně nalézt vhodné místo v krajině, kde by instalované zahradní posezení souznělo s prostorem, vzbuzovalo pozornost kolemjdoucích i nutkání spočinout.
Po krátké organizační dohodě se už jen zkušeně a svižně připravujeme. Mobiliář připevněn na nosítkách, varný modul z kempingové vestavby Nestbox, suroviny k večeři, krumpáč a motyka připraveny. S plnou polní vyrážíme k vytipovanému místu. Zbýval jen kousek, když nás přísným tázavým dotazem: “Kam jdete! A co máte v úmyslu s tím vším?!”, zastavil místní správce rezervace Petr se svou ženou na vycházce. Z krátkého dialogu vyplývá jasná změna, rozhlížíme se po okolí a operativně se radíme. "Tam!", prstem míří jeden z nás na nedaleké zpola otevřené šípkové houští. Na místě na sebe již spokojeně pokyvujeme: “Ano!”, “Nádhera!”, “Super!”, “Je to vlastně moc dobré místo!”. Houští ožívá činností čtyř mužů. Obklopení podzimní zbarvující se krajinou si užíváme uvolněné atmosféry přicházejícího soumraku, vaříme, instalujeme. Zanedlouho povečeříme a spokojení dál jen spočíváme na dřevěném křesílku a stoličce pojmenované jako řada Barka. Ne poslední, ale první večeří Na Babě byla uvedena v chod tato šestá vyhlídka.