Udržitelnost

Udržitelnost

Princip ECO 2.0

Princip ECO 2.0

Ekologicky a ekonomicky najednou

Ve všech fázích, od navrhování přes výběr materiálů a technologických postupů až po logistiku, bereme jako zásadní argument udržitelnost.

Snažíme se minimalizovat zátěž na životní prostředí a zároveň neohrozit stabilitu firmy. Ekologické a ekonomické parametry musí být zohledňovány společně. Princip, kterému říkáme ECO 2.0.

Termizační linka

Termizační linka

Termizační linka v areálu Egoé byla uvedena do provozu v únoru 2022. Má kapacitu deset krychlových metrů. Pro zpracování používáme především jasan, borovici, modřín a smrk. Surovina se zahřívá při teplotách od 170 do 220 °C. Využívá se vakuum, pára i voda. Díky tomu klesá spotřeba tropického dřeva a spolu s tím i uhlíková stopa finálního produktu.

O ušetřených tunách oxidů

Auta a manipulační technika spalující místo nafty stlačený zemní plyn a plug-in hybridy. K tomu vlastní plnička a první veřejná nabíjecí stanice v regionu. Ve skladně našeho vozového parku dbáme na zastoupení alternativních paliv. A to už několik let. Díky tomu dokážeme ročně zabránit vzniku 13 500 kg CO2 a 152 000 kg NOx.

Zadržíme a nepustíme

Voda to s námi nemá lehké. Možná by i chtěla pryč. Ale nejde to. V areálu Bílovice 519 ji prostě čeká dlouhá služba. Třeba ta dešťová dopadající na střechy a zpevněné plochy. Místo do kanalizace míří do našeho jezera. A tam plní hned tři role. Za prvé zdobí náš areál. Za druhé nám pomáhá se závlahou přilehlého ovocného sadu. A ze třetí jde o primární zdroj požární vody.

Bílé Karpaty i Angola.
Na sázení nešetříme

Po kalamitní těžbě zbyla v srdci Bílých Karpat dvouhektarová holina. Koupili jsme ji a na etapy osázeli 14 000 sazenicemi. Tím to ale nekončí. O vznikající les se dál staráme. Sázení stromů má v našem případě hlubší význam. Přes 3 000 jsme jich vysázeli v Angole, přímo v areálu máme sad. S dřevem pracujeme, tímto vyrovnáváme bilanci. Prostě strom za strom.

Když zbytky dávají smysl

Stavebnice, herní prvky, edukativní hry. To vše může vzniknout z hromady odřezků. Stačí nápad a snaha zužitkovat vše. Projektu, který dává zbytkům smysl, říkáme didawood. Projekt didawood ale není jen o dřevu a zbytků od nás. Podařilo se nám zapojit další firmy, které dodávají například odřezky kartonů na obaly či látky na doplňky. Cirkulární ekonomika v praxi.

Udržitelnost

Udržitelnost

Když černá je vlastně zelená

Místo štěrku a cementu staré pneumatiky

Protihlukové stěny. Stovky kilometrů bariér podél dálnic, silnic a železnic. Většinou jsou z betonu. A mezi tím září černé nebo šedé úseky. Od Egoé. Ze starých pneumatik. A také PET lahví. Protihluková stěna noba je tak ve skutečnosti zelená. Základ pro její výrobu tvoří produkty na konci životního cyklu – ojeté pneumatiky. Místo uložení na skládce nebo spálení získávají druhý život.

Ingredience? Pět plášťů, navrch pět PET lahví

Absorpční panely pro stěnu noba jsou vyrobeny z pryžového recyklátu. Na výrobu jednoho metru čtverečního spotřebujeme pět pneumatik na osobní vozy. A pokud je protihluková stěna ještě chráněna finální vrstvou textilie, pak na jeden metr čtvereční je potřeba pět PET lahví o objemu 1,5 litru.

Stěna noba jako příklad cirkulární ekonomiky

Nejčastěji jsou protihlukové stěny vyrobeny z betonových prvků. Primární suroviny, tedy cement a kamenivo, jsou neobnovitelné zdroje a jejich výroba je energeticky náročná. Naproti tomu noba využívá odpadní produkty a prodlužuje jejich životní cyklus. Z větší části je celý systém z recyklovaných materiálu a po uplynutí životnosti stěny znovu recyklovatelných.