O Egoé

Wszystkie meble Egoé produkowane są Bílovicach bez dowożenia półproduktów z dalekiej Azji. Maksymalnie zwiększono efektywność procesu produkcji, a głównym kryterium stała się jakość. W efekcie powstała kolekcja, która potrafi się starzeć.  Stół z Egoé można śmiało przekazać swoim dzieciom wraz ze wspomnieniami, które się z nim wiążą.

O Egoé