Přece nebudeme sedět zavření v práci!

Letní prázdniny by se neměly obejít bez špekáčku, pořádného táboráku a letního kina. Proto jsme v práci zabalili o něco dříve, vzali naše ohniště, projektor a vyrazili na sousedskou garden party. A trošku jsme to tam rozsvítili.