GDPR

Informacje o zarządzaniu danymi osobowymi

Zarządzamy i przetwarzamy dane osobowe w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie ochrony danych i prywatności (rozporządzenie UE 2016/679) wprowadziło dalsze wymogi w tym zakresie. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób Egoé spełnia te nowe wymagania. Jeśli będą jakieś pytania, prosimy przesłać je na adres life@egoe.eu

1. Kto zarządza moimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest Egoé, z siedzibą pod adresem: Bílovice 519, Bílovice 687 12, Česká republika, identyfikator firmy: 05622956, numer identyfikacji podatkowej: CZ05622956. Firma (zwana dalej "Egoé") jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Brnie. Pod tym adresem korespondencyjnym oraz na e-mailu life@egoe.eu można skontaktować się z osobą  odpowiedzialną za właściwe zarządzanie danymi osobowymi. Administratorami danych osobowych naszych przedstawicielstw poza Czechami są Egoé działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe wobec swoich zagranicznych przedstawicielstw. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, również  dotyczące zagranicznych przedstawicielstw, powinny być kierowane na wyżej wymienione adresy kontaktowe.

2. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Każda właściwa umowa wymaga danych osobowych. Używamy danych osobowych do zawarcia umowy kupna i dostarczenia przedmiotu umowy, który w naszym przypadku oznacza dostarczenie mebli i / lub akcesoriów, które obiecaliśmy Państwu, naszym klientom. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Możesz również wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W szczególności są to:

 • Rejestracja w naszej Strefie Biznesowej (Business zone), niepublicznym obszarze strony internetowej Egoé (www.egoe-life.eu) używanym do udostępniania materiałów marketingowych i innych materiałów sprzedażowych. Materiały te są najczęściej używane przez dealerów, architektów, projektantów, dziennikarzy i naszych innych partnerów. Rejestracja w Strefie Biznesowej może zostać usunięta w dowolnym momencie.
 • Rejestracja w celu otrzymywania naszych newsletterów - informacji o zmianach w portfolio, wydarzeniach handlowych i jak dbać o nasze produkty na codzień, czyli poszerzona obsługa klienta. Żądanie usunięcia z naszej listy mailingowej znajduje się w stopce każdego biuletynu.
 • Formularz kontaktowy w dziale Kariéra na naszej stronie internetowej umożliwia złożenie wniosku online o zatrudnienie w Egoé (proszę zauważyć, że ta sekcja jest dostępna tylko w czeskiej wersji strony internetowej). Wszystkie materiały przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego Kariery (CV, list motywacyjny i inne) są wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania zasobami ludzkimi i są przetwarzane zgodnie ze wszystkimi wytycznymi prawnymi i wewnętrznymi.

Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w całości lub w części, pisząc na adres life@egoe.eu lub na adres korespondencyjny firmy Egoé. Aktualne informacje o zarządzaniu danymi osobowymi są dostępne na stronie internetowej Egoé pod adresem www.egoe.eu/cz/gdpr.

3. Które podmioty mają dostęp do moich danych?

Oprócz upoważnionego personelu Egoé, który zapewnia produkcję lub dostarczanie zamówionych produktów pod wskazany adres, może to być usługodawca będący stroną trzecią (np. Przewoźnik, dostawca usług IT). Zawarliśmy z nimi właściwe umowy, aby chronić Twoje dane osobowe.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak dopuszcza to aktualnie obowiązujące prawo. W każdej chwili możesz skontaktować się z upoważnioną osobą (wszystkie kontakty wymienione w punktach 1 i 2) i poprosić o informacje, usunięcie lub korektę Swoich danych. Twoje prawo dotyczy również ograniczeń przetwarzania, sprzeciwu wobec profilowania i automatycznego podejmowania decyzji oraz przenoszenia danych. Aby skorzystać ze Swoich praw wystarczy wypełnić wniosek i po weryfikacji tożsamości w dowolnym sklepie Egoé w UE, Twoje uwagi zostaną wprowadzone.

5. Czy strona internetowa Egoé www.egoe-life.eu) korzysta z plików cookie?

Podobnie jak większość stron internetowych, używamy również plików cookie na stronie www.egoe-life.eu. W szczególności są to: AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik, Google Tag Manager, Pinterest, Google Business. Pod względem trwałości można je podzielić na krótkoterminowe, tak zwane "pliki cookie sesji", które są przechowywane w przeglądarce tylko do momentu zamknięcia, oraz długoterminowe, trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze dłużej (w zależności od ustawień plików cookie i przeglądarki) jeśli nie usuniesz ich wcześniej osobiście.

6. Jak mogę odmówić używania plików cookie?

Na stronie www.egoe-life.eu można odmówić przechowywania plików cookie podczas pierwszej wizyty na niej, poprzez wyskakujące okienko, które pojawia się na stronie. Możesz również zabezpieczyć się przed przechowywaniem plików cookie na Twoim komputerze przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej na której pracujesz. Szczegółowe informacje na temat przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer, Androida i innych można zawsze znaleźć w ustawieniach lub pomocy technicznej. Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie jest również dostępne na stronie www.youronlinechoices.com.

7. Twoje prawa związane z ochrona danych osobowych

 • Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy Egoé life s.r.o. przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do uzyskania kopii tych danych.
 • Prawo do korekty niedokładnych i niekompletnych danych osobowych: Jeśli uważasz że Egoé life s.r.o. przechowuje i przetwarza niedokładne dane o Twojej osobie lub chcesz zaktualizować swoje dane osobowe, masz prawo zażadać o poprawienie lub aktualizację takich informacji.
 • Prawo do usunięcia (“Prawo do bycia zapomnianym”): Jeśli zażądasz usunięcia Twoich danych osobowych z naszych rejestrów, sprawdzimy Twoje żądanie a Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli zostanie spełniony jeden z następujących warunków: a) Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne do celów dla których zostały zebrane i przetworzone; b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem; c) użytkownik wycofał swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Egoé i nie ma żadnych uzasadnionych powodów aby kontynuować ich przetwarzanie lub d) nie ma juz prawnego obowiązku przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem UE lub prawem wewnętrznym państwa członkowskiego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Jeśli zażądasz  ograniczeń w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, Egoé life s.r.o. przetworzy je w sposób z zachowaniem prawa. 
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych: Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe, przetwarzane automatycznie (w formie elektronicznej) innemu administratorowi w powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie. Użytkownik może korzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych pod warunkiem że Egoé life s.r.o. przetwarza dane na podstawie umowy lub zgodny na przetwarzanie pod warunkiem że jest to techniczne wykonalne. Jeśli skorzystanie z tego prawa mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych podmiotów, Egoé life s.r.o. nie będzie w stanie spełnić Twojego żądania.
 • Prawo do sprzeciwu: Jeśli skorzystasz z prawa sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych i Egoé life s.r.o. uzna Twoje żądanie za uzasadnione, natychmiast wstrzymamy przetwarzanie Twoich danych. Jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane są do celów marketingu bepośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu. Jeśli to zrobisz, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzytywane do celów marketingowych.
 • Prawo do kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych: Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Biuro Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Bílovice 519, Bílovice 687 12, Czech Republic

 

8. Zasady korzystania z kamer bepieczeństwa

 • Niektóre z naszych salonów wyposażone są w kamery. System jest instalowany w celu ochrony bezpieczeństwa i mienia  (tj. Ochrony przed kradzieżą, ochrony pracowników i Klientów) Zapisy z kamer są przechowywane przez 7 dni. 
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa wybrane zapisy z kamer zostaną skopiowane i przechowywane przez czas niezbędny do zbadania sprawy. Rejestry z kamer będą również przekazywane organom zaangażowanym w postępowanie karne przez okres określony prawem.